Pavla Malinová - O mně se povídá, moje mlčení tomu odpovídá
People talk about me, my silence reflects that

Koncepce / Concept: Pavla Malinová, Jiří Ptáček
Text: Jiří Ptáček
Rozhovor / Interview: Michal Novotný
Grafická úprava a sazba / Graphic design and layout:
Petr Babák, Zdeněk Růžička (Laboratoř)
http://www.laboratory.cz
Anglický překlad / English translation:
Stephan von Pohl
Jazyková spolupráce a korektura / Editing and
proofreading: Vítězslav Koval
Obrazové podklady / Visual material provided by:
Ondřej Polák, Tomáš Souček, Julie Hrnčířová,
Peter Fabo, Mikuláš Nevan, Jan Mahr, Milan Havel,
Joanna Rzepka-Dziedzic
Tisk / Printed by: Tiskárna Helbich
Náklad / Print run: 400
266 stran / 266 pages