150x190/2015
Lapač/fix,sprej a pastel na papíře/: 150x190/2015

papíře/150x190/2015
Prdelína/fix,sprej a pastel na: papíře/150x190/2015

papíře/150x190/2015
Smiley face/fix,sprej a pastel na : papíře/150x190/2015

papíře/150x190/2015
Zavalen/fix,sprej a pastel na : papíře/150x190/2015

papíře/150x190/2015
JingJang/fix,sprej a pastel na : papíře/150x190/2015