49_sachy.jpg
 Pavla Malinová/Šachy/125x150/   pastel na plátně 
49_vyvolavani.jpg
 Pavla Malinová/Vyvolávání/125x   140/pastel na plátně 
49_svatba.jpg
 Pavla Malinová/Svatba/135x150/   pastel na papíře 
49_img0402.jpg
 Pavla Malinová/Vlezprdélka/   110x130/pastel na plátně 
49_na-mori-se-neztratim-slzy-v-radost-obratim-propiska-pastel-na-papire-2013.jpg
 Na moři se neztratím, slzy v radost   obrátím/135x150,pastel,propiska,mix 
49_img0370.jpg
       
49_img0366.jpg
       
49_img0368.jpg
       
49_img0377.jpg
       
49_img0371.jpg
       
49_img0374.jpg
       
49_img0375.jpg
       
49_img0378.jpg