Prorůstání s Anna Huláčová
Oblastní galerie Liberec/ Liberec
Kurátor: Tereza Jindrová